User Tools

Site Tools


bukit_lagong

Hutan Simpan Bukit Lagong

Bukit Lagong terletak di Sungai Buloh, Selangor. Puncak bukit ini kelihatan jelas dari Hospital Sungai Buloh, 1.5 km di sebelah selatannya.

Pengakuan penting: Kami bukan ahli sejarah! Sila klik di sini untuk penjelasan lanjut.

bukit_lagong.txt · Last modified: 2022/12/26 14:28 by sazli